Regnskab

JF Regnskabsservice kan tage hånd om din regnskabsfunktion.

Det kan være på midlertidig eller fast basis, både af kortere eller længere varighed.

Regnskabsmæssig assistance omfatter bl.a. udarbejdelse af perioderegnskaber, udarbejdelse af budgetter og opfølgning, klargøring af materiale og rapportering til ledelse og bestyrelse m.v., kortlægning og optimering af interne arbejdsgange og processer, samt udarbejdelse af forretningsgange.