Personale- og lønadministration

JF Regnskabsservice kan varetage din personale- og lønadministration.

Det kan være på midlertidig eller fast basis, både af kortere eller længere varighed.

Personale- og lønadminstration omfatter alt lige fra udarbejdelse af ansættelseskontrakter til udbetaling af løn. Herunder også anmodning om refusion i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel m.v.